Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-006 / 11-12-2018 г.

Закупуване на компютърна техника за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
11-12-2018 г. - Документация
11-12-2018 г. - Образци и приложения
19-12-2018 г. - Информация за удължаване на срока
19-12-2018 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 ППЗОП
03-01-2019 г. - Решение за прекратяване