Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-001 / 07-02-2019 г.

Изготвяне на ПУП - нови изменения, за части от територии по планове на населени места и землища от Община Силистра, свързани с имоти общинска собственост

Дата на публикуване:
07-02-2019 г. - Документация
07-02-2019 г. - Образци и приложения
15-02-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 ППЗОП
15-02-2019 г. - Информация за удължаване на срока
22-02-2019 г. - Протокол