Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-002 / 08-02-2019 г.

Проектиране на частично изменение на Общ устройствен план на Община Силистра

Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения
18-02-2019 г. - Информация за удължаване на срока
18-02-2019 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
20-02-2019 г. - Решение за прекратяване