Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2019-013 / 19-07-2019 г.

Извършване на строително-монтажни работи в обекти на територията на Община Силистра

по обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: "Подмяна на външни врати и прозорци в сградата на ДГ "Добруджа" - гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 2: "Ремонт на плосък покрив в общинско спортно училище "Дръстър" -гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 3: "Ремонт на дамски тоалетни в спортно училище "Дръстър" -гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 4: "Ремонт на балетна зала в сградата "Младежки дом" - гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 5: "Ремонт на санитарни възли в сградата на ОДК - гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 6: "Ремонт на ограда на Детска градина "Роза-1" - гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 7: "Ремонт на ограда на Детска градина "Нарцис" - гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 8: "Основен ремонт на клуб на инвалида и пенсионера в кв. Татарица"
  • Обособена позиция № 9: "Ремонт на част от покрива на сградата на кметство с. Ценович - Община Силистра"
  • Обособена позиция № 10: "Основен ремонт на сграда СЗС-с. Айдемир, Община Силистра"
Дата на публикуване:
19-07-2019 г. - Решение
19-07-2019 г. - Обявление
19-07-2019 г. - Документация
19-07-2019 г. - Образци и приложения
23-07-2019 г. - Решение за изменение на обявление
23-07-2019 г. - Документация (Нова)
23-07-2019 г. - Образци и приложения (Нови)
15-08-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
21-08-2019 г. - Протокол №1
21-08-2019 г. - Протокол №2
21-08-2019 г. - Решение за избор на изпълнител
22-10-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
22-10-2019 г. - Договор №2019-С-024
22-10-2019 г. - Договор №2019-С-026
22-10-2019 г. - Договор №2019-С-027
22-10-2019 г. - Договор №2019-С-028
22-10-2019 г. - Договор №2019-С-029
22-10-2019 г. - Договор №2019-С-030
22-10-2019 г. - Договор №2019-С-025