Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2019-010 / 01-11-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти"
  • Обособена позиция № 2: "Мляко и млечни продукти, яйца"
  • Обособена позиция № 3: "Пресни, консервирани и замразени плодове, зеленчуци и подправки"
  • Обособена позиция № 4: "Пакетирани стоки и подправки"
  • Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
04-11-2019 г. - Решение
04-11-2019 г. - Обявление
04-11-2019 г. - Документация
04-11-2019 г. - Образци и приложения
24-01-2020 г. - Решение №ЗК-148 от 24.01.2020г
24-01-2020 г. - Протокол №1
24-01-2020 г. - Протокол №2
24-01-2020 г. - Доклад
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
30-03-2020 г. - Договор №2020-Д-009
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-009
30-03-2020 г. - Договор №2020-Д-010
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-010
15-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-018
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-018
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-019
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-019
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-020
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-020