Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2020-001 / 13-01-2020 г.

Извършване на строителен надзор по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

Дата на публикуване:
14-01-2020 г. - Документация
14-01-2020 г. - Обява №ЗК-54 от 14.01.2020 г.
14-01-2020 г. - Образци и приложения
23-03-2020 г. - Протокол
23-04-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-C01-U-01
23-04-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-C01-U-01