Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-001 / 16-01-2020 г.

Авариен ремонт на покривното покритие на учебния корпус на сградите на ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра

Дата на публикуване:
16-01-2020 г. - Решение за откриване
04-02-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
04-02-2020 г. - Договор №2020-С-002