Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Малка обществена поръчка

Избор на изпълнител за изработване на материали за информация и публичност, публикуване на прессъобщение в печатни издания, публикуване на прессъобщения в електронни издания и избор на изпълнител за излъчване на интервю в радио

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти: