Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2015-013 / 16-04-2015 г.

Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Професор Иширково при Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9040841
20-04-2015 г. - Съобщение Изх.№К-2314 от 20.04.2015г.
30-04-2015 г. - Протокол
25-05-2015 г. - Договор №2015-008-С
25-05-2015 г. - Приложения към Договор №2015-008-С

Публична покана / №ПП-2015-012 / 09-04-2015 г.

Извършване на строително – ремонтни и монтажни работи в социалните обекти при Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9040701
27-04-2015 г. - Протокол
12-05-2015 г. - Договор №2015-007-С
12-05-2015 г. - Приложения към Договор №2015-007-С

Публична покана / №ПП-2015-011 / 08-04-2015 г.

Проектиране на подробни устройствени планове

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9040658
12-05-2015 г. - Протокол
04-06-2015 г. - Договор №2015-037-У

Публична покана / №ПП-2015-010 / 03-04-2015 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

по обособени позиции:

  • №1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие"
  • №2. "Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9040515
23-04-2015 г. - Протокол
19-05-2015 г. - Договор №2015-029-У
19-05-2015 г. - Приложения към Договор №2015-029-У
19-05-2015 г. - Договор №2015-030-У
19-05-2015 г. - Приложения към Договор №2015-030-У

Публична покана / №ПП-2015-009 / 01-04-2015 г.

Извършване на строително – монтажни и ремонтни работи на обекти в с. Айдемир, общ. Силистра

по обособени позиции:

  • ОП №1 "Ремонт на покрив на здравна служба в с. Айдемир"
  • ОП №2 "Ремонт на 2 (два) броя автобусни спирки в с. Айдемир"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9040397
13-05-2015 г. - Протокол
25-05-2015 г. - Договор №2015-010-C
24-06-2015 г. - Договор №2015-013-С

Публична покана / №ПП-2015-008 / 25-03-2015 г.

Премахване на незаконни строежи и поставяеми обекти на територията на Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9040182

Публична покана / №ПП-2015-007 / 16-03-2015 г.

Осигуряване на преводачески услуги за нуждите на Община Силистра

header 239

по проект: "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра / Improving of transport infrastructure in Calarasi - Silistra cross border area by rehabilitating the roads in Independenta Commune and Silistra Municipality" № 2(4i)-1.1-5 MIS-ETC Code: 312, в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9039780
18-03-2015 г. - Запитване с ВхК-2022 от 18.03.2015г.
18-03-2015 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-2022
30-03-2015 г. - Протокол №1

Публична покана / №ПП-2015-006 / 05-03-2015 г.

Извършване на строително – монтажни и ремонтни работи на обект Детска ясла "Ален мак" в с. Айдемир, общ. Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9039441
24-03-2015 г. - Протокол
07-04-2015 г. - Договор №2015-004-С
07-04-2015 г. - Приложения към Договор №2015-004-С

Публична покана / №ПП-2015-005 / 05-03-2015 г.

Премахване, подмяна и обезопасяване на метални и желязобетонни стълбове на територията на гр. Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9039439
10-03-2015 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-1689
10-03-2015 г. - КСС
18-03-2015 г. - Протокол
27-03-2015 г. - Договор №2015-003-С
27-03-2015 г. - Приложения към Договор №2015-003-С

Публична покана / №ПП-2015-004 / 05-03-2015 г.

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра

по обособени позиции:

  • обособена позиция №1 "Застраховане на моторни превозни средства, застраховка "Автокаско", "Гражданска отговорност" и "Злополука" на местата в МПС
  • обособена позиция №2 "Застраховане на имоти общинска собственост"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9039424
26-03-2015 г. - Протокол
20-04-2015 г. - Застрахователна полица - МПС
20-04-2015 г. - Застрахователна полица - Имущество

12345Общо страници: 5