Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2015-016 / 15-10-2015 г.

Доставка на хранителни продукти за социалните обекти при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Месо и месни продукти;
 • Риба и рибни продукти;
 • Мляко и млечни продукти;
 • Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.;
 • Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
 • Пакетирани стоки;
 • Хляб и хлебни изделия.
Дата на публикуване:
Решение: №692683
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №692687
22-10-2015 г. - Решение №693781 за промяна
22-10-2015 г. - Нов пакет документи - Срок за получаване на оферти 03.12.2015 г. 17:00 ч.
15-12-2015 г. - Протокол №1
08-01-2016 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
01-02-2016 г. - Протокол №2
01-02-2016 г. - Протокол №3
01-02-2016 г. - Решение №ЗК-190 от 01.02.2016 г.
15-03-2016 г. - Гаранции
25-03-2016 г. - Гаранции
07-04-2016 г. - Договор №2016-021-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-021-Д
28-04-2016 г. - Решение №ЗК-739 от 28.04.2016 г.
07-06-2016 г. - Договор №2016-030-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-030-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-031-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-031-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-034-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-034-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-035-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-035-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-036-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-036-Д
20-06-2016 г. - Възстановяване на банкови и парични гаранции
20-06-2016 г. - Възстановяване на банкови и парични гаранции
20-06-2016 г. - Възстановяване на банкови и парични гаранции
13-05-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-036-Д

Открита процедура / №ОП-2015-015 / 15-10-2015 г.

Доставка на хигиенни, санитарни, перилни и дезинфекционни материали за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №692320
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №692322
20-10-2015 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-8463
23-10-2015 г. - Решение №693869 за промяна
20-11-2015 г. - Нов пакет документи - Срок за получаване на оферти 20.11.2015 г. 17:00 ч.
25-11-2015 г. - Протокол № 1 от 25.11.2015 г.
04-12-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
23-12-2015 г. - Протокол № 3
23-12-2015 г. - Решение № ЗК-2078 от 22.12.2015 г.
15-02-2016 г. - Договор №2016-005-Д
15-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-005-Д
15-02-2016 г. - Договор №2016-006-Д
15-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-006-Д
15-02-2016 г. - Договор №2016-007-Д
15-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-007-Д
15-02-2016 г. - Договор №2016-008-Д
15-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-008-Д

Открита процедура / №ОП-2015-014 / 08-10-2015 г.

Частична подмяна на дограма в ОДЗ "Мир" - село Айдемир при Община Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №691183
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №691199
11-11-2015 г. - Протокол №1
18-11-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
25-11-2015 г. - Протокол № 2
25-11-2015 г. - Протокол № 3
25-11-2015 г. - Решение №ЗК-1910 от 25.11.2015 г.
20-01-2016 г. - Договор №2015-041-С
20-01-2016 г. - Приложения към Договор №2015-041-С

Открита процедура / №ОП-2015-013 / 25-09-2015 г.

Строително монтажни работи за преустройство и промяна на предназначението на II-ри етаж на източно крило на бивше ОУ "Христо Ботев" село Айдемир в заведение за социални услуги

Дата на публикуване:
Решение: №689029
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №689030
30-10-2015 г. - Протокол №1
13-11-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
20-11-2015 г. - Протокол № 2
20-11-2015 г. - Протокол № 3
20-11-2015 г. - Решение № ЗК-1872 от 20.11.2015 г.
12-12-2015 г. - Договор №2015-040-C
12-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-040-C

Открита процедура / №ОП-2015-012 / 20-08-2015 г.

Ремонтни дейности за нуждите на социалните заведения

по обособени позиции:

 • ДСХОЛ
 • ДВФУ
 • ДЦДМУ
 • ЦВН
 • ДЦСХ
Дата на публикуване:
Решение: №683619
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №683620
20-08-2015 г. - Съобщение относно: Уточнение по Образци №12 и 13 от документацията на горецитираната обществена поръчка
25-09-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
05-10-2015 г. - Протокол №1
05-10-2015 г. - Протокол №2
05-10-2015 г. - Решение №ЗК-1590 от 05.10.2015 г.
22-10-2015 г. - Договор №2015-021-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-021-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-022-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-022-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-023-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-023-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-024-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-024-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-025-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-025-С
25-11-2015 г. - Плащания
30-11-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
30-11-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
30-11-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
30-11-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
30-11-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОП-2015-011 / 27-07-2015 г.

Ремонт на покриви на детски градини и детски ясли по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №679372
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №679373
05-08-2015 г. - Отговор на Искане за разяснение с Вх. №6091
06-08-2015 г. - Отговор на Искане за разяснение с Вх. №6153
01-09-2015 г. - Протокол №1.1
01-09-2015 г. - Протокол №1.2
02-09-2015 г. - Съобщение относно: Допусната техническа грешка
25-09-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
07-10-2015 г. - Протокол №2.1
07-10-2015 г. - Протокол №2.2
07-10-2015 г. - Протокол №3
07-10-2015 г. - Решение №ЗК-1616 от 07.10.2015 г.
22-10-2015 г. - Договор №2015-026-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-026-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-027-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-027-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-028-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-028-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-029-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-029-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-030-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-030-С
22-10-2015 г. - Договор №2015-031-С
22-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-031-С
03-11-2015 г. - Договор №2015-033-C
03-11-2015 г. - Приложения към Договор №2015-033-C
03-11-2015 г. - Договор №2015-034-C
03-11-2015 г. - Приложения към Договор №2015-034-C
03-11-2015 г. - Договор №2015-035-C
03-11-2015 г. - Приложения към Договор №2015-035-C
03-11-2015 г. - Договор №2015-036-C
03-11-2015 г. - Приложения към Договор №2015-036-C
03-11-2015 г. - Договор №2015-037-C
03-11-2015 г. - Приложения към Договор №2015-037-C
10-12-2015 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-036-С за обществена поръчка
06-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-026-С за обществена поръчка
06-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-028-С за обществена поръчка
06-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-031-С за обществена поръчка
06-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-035-С за обществена поръчка
06-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-037-С за обществена поръчка
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-027-С за обществена поръчка
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-029-С за обществена поръчка
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-030-С за обществена поръчка
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-033-С за обществена поръчка
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-034-С за обществена поръчка
03-02-2016 г. - Гаранции
15-03-2016 г. - Гаранции
17-03-2016 г. - Гаранции

Открита процедура / №ОП-2015-010 / 24-06-2015 г.

Ремонт на покриви на детски градини и детски ясли по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №673219
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №673220
03-07-2015 г. - Искане за разяснение Вх. №5096 от 01.07.2015 г.
03-07-2015 г. - Отговор на Искане за разяснение с Вх. №5096
10-07-2015 г. - Искане за разяснение Вх. №5416 от 10.07.2015 г.
10-07-2015 г. - Решение №676818 за прекратяване
10-07-2015 г. - Отговор на Искане за разяснение с Вх. №5416

Открита процедура / №ОП-2015-009 / 18-06-2015 г.

Реконструкция и рехабилитация на път SLS 1082 от км 0+000 до км 2+422,45 и на път SLS 1086 от км 0+000 до км 5+475.81

header 252

по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра / Improving of transport infrastructure in Calarasi - Silistra cross border area by rehabilitating the roads in Independenta Commune and Silistra Municipality" №2(4i)-1.1-5 MIS-ETC Code: 312, в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №672313
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №672314
24-06-2015 г. - Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 00030-2015-0010
03-07-2015 г. - Искане за разяснение Вх. №5181 от 03.07.2015 г.
06-07-2015 г. - Отговор на Искане за разяснение с Вх. №5181
27-07-2015 г. - Протокол №1.1
27-07-2015 г. - Протокол №1.2
18-08-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
24-08-2015 г. - Протокол №2
24-08-2015 г. - Протокол №3.1
24-08-2015 г. - Протокол №3.2
24-08-2015 г. - Решение №ЗК-1369 от 24.08.2015 г.
12-11-2015 г. - Гаранции
03-12-2015 г. - Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-038-C
03-12-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-038-C
08-01-2016 г. - Възстановени банкови гаранции
08-01-2016 г. - Плащания
20-01-2016 г. - Плащания
27-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETCсode312 2015-038-С за обществена поръчка

Открита процедура / №ОП-2015-008 / 11-06-2015 г.

Ремонтни дейности на участъци по пътища в Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Ремонт на участъци от улична настилка по улици в населените места на Община Силистра"
 • Обособена позиция №2: "Изграждане повдигнати пешеходни пътеки в гр. Силистра"
 • Обособена позиция №3: "Аварийни ремонти на повреди по настилката на улици и тротоари"
 • Обособена позиция №4: "Изграждане и ремонт на довеждаща пътна инфраструктура до складова база в Промишлена зона "Запад" - гр. Силистра"
 • Обособена позиция №5: "Ремонтни дейности на участъци по пътища от общинската пътна мрежа"
Дата на публикуване:
Решение: №671279
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №671285
13-07-2015 г. - Отговор на Искане за разяснение с Вх. №5419
04-08-2015 г. - Протокол №1
25-08-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
03-09-2015 г. - Протокол №2
03-09-2015 г. - Протокол №3
03-09-2015 г. - Оценителен лист
03-09-2015 г. - Решени №ЗК-1422 от 02.09.2015 г.
07-10-2015 г. - Гаранции
13-10-2015 г. - Договор №2015-016-C
13-10-2015 г. - Приложение към Договор №2015-016-C
13-10-2015 г. - Договор №2015-017-C
13-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-017-C
13-10-2015 г. - Договор №2015-018-C
13-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-018-C
13-10-2015 г. - Договор №2015-019-C
13-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-019-C
13-10-2015 г. - Договор №2015-020-C
13-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-020-C
05-11-2015 г. - Гаранции
02-12-2015 г. - Гаранции
15-01-2016 г. - Гаранции
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-017-С за обществена поръчка
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-016-С за обществена поръчка
25-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-020-С за обществена поръчка
25-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-019-С за обществена поръчка

Открита процедура / №ОП-2015-007 / 13-05-2015 г.

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики

свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Силистра

 • Обособена позиция №1 - Първи район : ул. "Цар Шишман", ул. "Ген. Скобелев", ул. "Добруджа", ул. "Петър Вичев", ул. "Ал. Стамболийски", бул. "Македония", ул. "София", ул. "Хан Аспарух" и ул. "Плевен";
 • Обособена позиция №2 - Втори район: ул. "Хан Омуртаг", ул. "Васил Левски", бул. "Македония", ул. "Кап. Кръстев", ул. "Хан Кубрат", ул. "Н. Й. Вапцаров", ул. "Черно море", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Петър Мутафчиев", ул. "Добрич";
 • Обособена позиция №3 - Трети район: ул. "Кап. Кръстев", ул. "Ген. Гурко", ул. "Серес", ул. "Янко Тодоров", ул. "Сан Стефано", ул. "Ген. Колев", ул. "Дръстър", ул. "7 - ми септември", ул. "П. Яворов";
 • Обособена позиция №4 - Четвърти район: ул. "Богдан Войвода", ул. "Кубадин", ул. "7 - ми септември", ул. "Н. Й. Вапцаров", ул. "Филип Тотю", ул. "Райна Княгиня", ул. "Добрич", ул. "Тулча", ул. "Баба Тонка", ул. "Димитър Енчев", ул. "Кълъраш", ул. "Серес";
 • Обособена позиция №5 - Пети район: ул. "Кълъраш", ул. "Одеса", ул. "Тимок", ул. "Иван Василев", ул. "Рила", ул. "Димитър Енчев";
 • Обособена позиция №6 - Шести район: с. Айдемир - ж.к. "Север", ж.к. "Юг"; с. Калипетрово - ул. "Герена", ул. "Ново Петрово", ул. "Зелен Синур", ул. "Красна поляна", ул. "Илинден".
Дата на публикуване:
Решение: №666164
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №666175
23-07-2015 г. - Протокол №1
23-07-2015 г. - Протокол №2
03-08-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
18-08-2015 г. - Протокол №3
18-08-2015 г. - Протокол №4
18-08-2015 г. - Протокол №5
18-08-2015 г. - Решение №ЗК-1342 от 18.08.2015г.
08-09-2015 г. - Гаранции
30-09-2015 г. - Договор №2015-063-У
30-09-2015 г. - Приложения към Договор №2015-063-У
30-09-2015 г. - Договор №2015-064-У
30-09-2015 г. - Приложения към Договор №2015-064-У
30-09-2015 г. - Договор №2015-065-У
30-09-2015 г. - Приложения към Договор №2015-065-У
30-09-2015 г. - Договор №2015-066-У
30-09-2015 г. - Приложения към Договор №2015-066-У
30-09-2015 г. - Договор №2015-067-У
30-09-2015 г. - Приложения към Договор №2015-067-У
30-09-2015 г. - Договор №2015-070-У
30-09-2015 г. - Приложения към Договор №2015-070-У

1234Общо страници: 4