Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2014-004 / 08-12-2014 г.

Поддръжка на ПП "Актопис" и ПП "ЕлАрДо" и цифровизация на регистри по гражданско състояние

Дата на публикуване:
Решение: №636911
30-12-2014 г. - Решение №ЗК-2211 от 30.12.2014г.
16-01-2015 г. - Протокол
16-01-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2143
16-01-2015 г. - Договор №2014-115-У
16-01-2015 г. - Договор №2014-116-У
29-05-2015 г. - Решение №669076
01-07-2015 г. - Протокол
01-07-2015 г. - Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
01-07-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-990
01-07-2015 г. - Решение №1025
01-07-2015 г. - Договор №2015-045-У
01-07-2015 г. - Приложения към Договор №2015-045-У
01-07-2015 г. - Решение №675224 - Информация за сключен договор

Договаряне без обявление / №ДБО-2014-003 / 05-12-2014 г.

Осъществяване на авторски надзор при "Закриване и рекултивация на съществуващи сметища за битови отпадъци село Айдемир и село Калипетрово на територията на община Силистра"

Дата на публикуване:
Решение: №636523
17-12-2014 г. - Протокол
17-12-2014 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2128
17-12-2014 г. - Решение №ЗК-2166 от 17.12.2014г.
22-12-2014 г. - Договор №2014-111-У

Договаряне без обявление / №ДБО-2014-002 / 21-11-2014 г.

Поддържане на софтуер "Имеон" в отдел МДТ

Дата на публикуване:
Решение: №634435
02-12-2014 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2019
02-12-2014 г. - Протокол на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1995
02-12-2014 г. - Решение №ЗК-2072 от 02.12.2014г.
12-12-2014 г. - Договор №2014-098-У

Договаряне без обявление / №ДБО-2014-001 / 19-11-2014 г.

Актуализация на архитектурно заснемане на спортна зала "Дръстър"

Дата на публикуване:
Решение: №633977
26-11-2014 г. - Становище
26-11-2014 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1995
26-11-2014 г. - Договор №2014-094-У
26-11-2014 г. - Решение №ЗК-2001 от 24.11.2014г.
15-01-2015 г. - Решение №641925

123Общо страници: 3