Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2016-001 / 14-07-2016 г.

ТЕКУЩИ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособени позиции, възлагани по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП

ОП 5 - Ремонтни дейности в ДЦСХ
ОП 6 - Ремонтни дейности в ДЦДМУ
ОП 7 - Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково
ОП 8 - Извършване на СМР за ОИЦ - Силистра

Дата на публикуване:
15-07-2016 г. - Покана
19-09-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
19-09-2016 г. - Договор 2016-024-С от 23.08.2016 г.
19-09-2016 г. - Приложения към Договор 2016-024-С
19-09-2016 г. - Договор 2016-025-С от 23.08.2016 г.
19-09-2016 г. - Приложения към Договор 2016-025-С
19-09-2016 г. - Договор 2016-026-С от 23.08.2016 г.
19-09-2016 г. - Приложения към Договор 2016-026-С