Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2016-005 / 30-08-2016 г.

Извършване на строително ремонтни работи на сгради в община Силистра по обособени позиции:

Обособени позиции, възлагани по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Обособена позиция №4: "Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в община Силистра"

Дата на публикуване:
31-08-2016 г. - Покана Изх. № К-4006 от 30.08.2016 г.
02-11-2016 г. - Договор №2016-067-У
02-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-067-У
02-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
23-03-2017 г. - Обявление за приключване на договор