Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-002 / 30-09-2014 г.

Строителни работи по асфалтови настилки на улична мрежа от община Силистра

разделена на обособени позиции:

  • Строителни работи по асфалтови настилки на уличната мрежа в село Брадвари
  • Строителни работи по асфалтови настилки на уличната мрежа в село Йорданово
Дата на публикуване:
Решение: №597085
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №597091
23-05-2014 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена
20-10-2014 г. - Плащане
19-06-2015 г. - Гаранции