Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-005 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118

header 176
Дата на публикуване:
Решение: №601083
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №601084
22-07-2014 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
31-10-2014 г. - Плащане
08-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETC code 118 2014-078-У за обществена поръчка
12-01-2016 г. - Плащания
27-01-2016 г. - Възстановяване на гаранции