Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-012 / 30-09-2014 г.

Извършване на наземна и авиационна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9029489