Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-014 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието по обособени позиции във връзка с проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г."

header 179
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9030025