Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-006 / 30-09-2014 г.

Вертикална планировка и ремонт настилка пред сградата на читалище село Смилец

Дата на публикуване:
Решение: №609428
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №609427
23-07-2014 г. - Решение №616307 за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка