Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-007 / 30-09-2014 г.

Ремонтни дейности в Община Силистра по обособени позиции:

  • Позиция 1: "Ремонтни дейности по настилката на улични платна, в т.ч. тротоари и благоустрояване, гр. Силистра";
  • Позиция 2: "Ремонтни дейности по пътища от общинска пътна мрежа";
  • Позиция 3: "Направа на изкуствени неравности по пътното платно с.Айдемир, път ІІІ-213, ул. София".
Дата на публикуване:
Решение: №610722
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №610723
03-07-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-5678 от 02.07.2014г.
15-07-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-6063 от 11.07.2014г.
18-08-2014 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"