Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-015 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието по обособени позиции във връзка с проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.

header 182
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9031299
02-07-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-5677 от 02.07.2014г.