Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-016 / 30-09-2014 г.

Доставка и монтаж на стоки за изграждане на Проект "Обичам природата - и аз участвам", село Йорданово

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9031650