Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-020 / 30-09-2014 г.

Осигуряване на преводачески услуги за нуждите на Община Силистра

header 189

по проект: "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi County - Silistra Municipality" / Развитие на транспортната инфраструктура в трансгранична зона Росети - окръг Кълъраш - Община Силистра/, MIS-ETC Code: 321, договор №53700 / 04.07.2013, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9032891