Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2015-017 / 16-10-2015 г.

Доставка на хранителни продукти за детска кухня и детски ясли при Община Силистра

по обособени позиции:

  • Месо и месни продукти;
  • Риба и рибни продукти;
  • Мляко и млечни продукти;
  • Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.;
  • Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
  • Пакетирани стоки;
  • Хляб и хлебни изделия.
Дата на публикуване:
Решение: №692804
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №692807
22-10-2015 г. - Решение №693791 за промяна
22-10-2015 г. - Нов пакет документи - Срок за получаване на оферти 04.12.2015 г. 17:00 ч.
16-12-2015 г. - Протокол №1
08-01-2016 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
01-02-2016 г. - Протокол №2
01-02-2016 г. - Протокол №3
01-02-2016 г. - Решение №ЗК-191 от 01.02.2016 г.
28-04-2016 г. - Решение №ЗК-740 от 28.04.2016 г.
07-06-2016 г. - Договор №2016-029-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-029-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-032-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-032-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-033-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-033-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-037-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-037-Д
20-06-2016 г. - Възстановяване на банкови и парични гаранции