Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2015-019 / 19-10-2015 г.

Доставка на канцеларски материали по Договор №БС-33.14-1-019 / 30.09.2015 г.

header 287
  • Обособена позиция: №1 "Стоки, доставката на които се възлагат на специализираните предприятие или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки"
  • Обособена позиция: №2 "Доставка на играчки, учебно-дидактически материали, пособия и принадлежности"
Дата на публикуване:
Решение: №693073
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №693077
28-10-2015 г. - Решение №694472 за промяна
28-10-2015 г. - Нов пакет документи
19-11-2015 г. - Протокол № 1
27-11-2015 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена"
10-12-2015 г. - Протокол №2
10-12-2015 г. - Протокол №3
10-12-2015 г. - Решение №ЗК-2010 от 10.12.2015 г.
17-12-2015 г. - Решение №703205 за прекратяване
05-02-2016 г. - Договор №2016-001-Д
05-02-2016 г. - Приложение към Договор №2016-001-Д
12-02-2016 г. - Плащания
12-02-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2016-001-Д за обществена поръчка
15-03-2016 г. - Гаранции