Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-012 / 01-12-2015 г.

Абонаментно поддържане на ПП "Актопис" и ПП "ЕлАрДо"

Дата на публикуване:
Решение: №700266
29-12-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2022
29-12-2015 г. - Решение №ЗК-2062 от 21.12.2015 г.
29-12-2015 г. - Договор №2015-101-У
29-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-101-У