Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2016-005 / 07-04-2016 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми на община Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №726015
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №726021
25-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3929 от 22.04.2016 г.
25-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3928 от 22.04.2016 г.
27-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-4073 от 26.04.2016 г.
13-06-2016 г. - Протокол №1
18-07-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
04-08-2016 г. - Протокол №2
04-08-2016 г. - Протокол №3
04-08-2016 г. - Решение №ЗК-1264 от 04.08.2016 г.
04-08-2016 г. - Решение №ЗК-1265 от 04.08.2016 г.
01-09-2016 г. - Решение № ЗК-1395 от 01.09.2016 г.
30-09-2016 г. - Договор №2016-054-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-054-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-055-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-055-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-056-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-056-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-057-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-057-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-058-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-058-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-059-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-059-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-060-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-060-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-061-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-061-У
09-02-2017 г. - Допълнително споразумение към Договор №2016 - 059-У