Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Конкурс за проект / №КП-2016-001 / 29-12-2016 г.

Открит конкурс за избор на идейна концепция за "Изграждане на сграда за социални жилища по ул. "Хаджи Димитър" гр. Силистра, община Силистра"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
29-12-2016 г. - Решение
03-01-2017 г. - Обявление
03-01-2017 г. - Конкурсна документация
03-01-2017 г. - Образци и приложения
26-01-2017 г. - Обява - Членове на жури
09-02-2017 г. - Заповед № ЗК-249/ 09.02.2017 г.
21-03-2017 г. - Протокол за дейността на длъжностни лица
21-03-2017 г. - Доклад за дейността на длъжностни лица
21-03-2017 г. - Протокол за дейността на жури
21-03-2017 г. - Доклад за дейността на жури
21-03-2017 г. - Решение №ЗК - 556 от 21.03.2017 г
24-03-2017 г. - Резултати от конкурс за проект