Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2018-001 / 27-02-2018 г.

Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

ОП №1 - Доставка на перилни и почистващи препарати за сгради на общинска администрация и Общинско предприятие "РДБО - Силистра",Общинско предприятие "Общински пазари и паркинги"

ОП №2- Доставка на перилни и почистващи препарати за "Детски ясли и ДДЗ"

ОП №3 - Доставка на перилни и почистващипрепаратиза социалните поделения към отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт"

ОП №4 - Доставка на перилни и почистващи препарати за поделенията към функция "Образование" ("Обединен детски комплекс","Други дейности по образованието", "Детски градини"

Дата на публикуване:
27-02-2018 г. - Обявление
27-02-2018 г. - Решение
27-02-2018 г. - Документация
27-02-2018 г. - Образци и приложения
14-05-2018 г. - Протокол № 1
14-05-2018 г. - Протокол № 2
14-05-2018 г. - Протокол № 3
14-05-2018 г. - Решение избор
14-05-2018 г. - Решение допълнение към решение
03-07-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
03-07-2018 г. - Договор ОП №1
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №1
03-07-2018 г. - Договор ОП №2
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №2
03-07-2018 г. - Договор ОП №3
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №3
03-07-2018 г. - Договор ОП №4
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №4
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-025-Д
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-026-Д
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-027-Д
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-028-Д