Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-009 / 22-10-2015 г.

Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на "Дунавски център за спорт и култура – Силистра"

Дата на публикуване:
Решение: №693738
11-11-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1793
11-11-2015 г. - Решение №ЗК-1806 от 11.11.2015 г.
03-12-2015 г. - Договор №2015-088-У
03-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-088-У