Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2016-001 / 15-01-2016 г.

Доставка на канцеларски материали по Договор №БС-33.14-1-019 / 30.09.2015 г.

header 300
Дата на публикуване:
Решение: №708067
27-01-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-111
27-01-2016 г. - Решение №ЗК-150 от 27.01.2016 г.
12-02-2016 г. - Договор №2016-011-Д
12-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-011-Д
09-03-2016 г. - Плащане
11-03-2016 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
15-03-2016 г. - Гаранции