Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2016-001 / 29-02-2016 г.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра

по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Добруджа" №24
Обособена позиция №2 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Кълъраш" №42, №44 и №46
Обособена позиция №3 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Одеса" №1 и №3
Обособена позиция №4 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Светлина" №2, вх. А и вх. Б
Обособена позиция №5 Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к "Север" №14 и №15
Обособена позиция №6 Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к "Север" №16, №17, №18, №20, №21 и №22
Обособена позиция №7 Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. "Герена" №1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. "Ново Петрово" №61
Обособена позиция №8 Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. "Красна поляна" №13 и №15 и ул. "Илинден" №33
Обособена позиция №9 Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. "Македония" №168, ул. "Кубрат" №1 и ул. "Кубрат" №3
Обособена позиция №10 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Кубадин" №5, №7 и №9
Обособена позиция №11 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Седми септември" №19
Обособена позиция №12 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" №50
Обособена позиция №13 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" №52
Обособена позиция №14 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Тулча" №33
Обособена позиция №15 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" №4, вх. А и вх. Б

Дата на публикуване:
Решение: №716629
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №716631
08-03-2016 г. - Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП №00030-2016-0003
11-03-2016 г. - Решение №718675 за промяна
11-03-2016 г. - Променена Документация
14-03-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-2535#1 от 14.03.2016 г.
24-03-2016 г. - Искане за разяснение с Вх.№-2948 от 22.03.2016 г.
28-03-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3028#1 от 28.03.2016 г.
29-03-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3117#1 от 29.03.2016 г.
04-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3199#1 от 04.04.2016 г.
04-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3295#1 от 04.04.2016 г.
06-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3347#1 от 06.04.2016 г.
06-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3359#1 от 06.04.2016 г.
06-04-2016 г. - Решение №726160 за промяна
14-05-2016 г. - Протокол №1
08-06-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
28-06-2016 г. - Протокол №2
28-06-2016 г. - Протокол №3
28-06-2016 г. - Решение №ЗК-1051 от 28.06.2016 г.
28-06-2016 г. - Решение №ЗК-1052 от 28.06.2016 г.
04-08-2016 г. - Договор №2016-010-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-010-С
04-08-2016 г. - Договор №2016-011-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-011-С
04-08-2016 г. - Договор №2016-012-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-012-С
04-08-2016 г. - Договор №2016-013-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-013-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-014-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-014-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-015-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-015-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-016-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-016-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-017-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-017-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-018-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-018-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-019-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-019-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-020-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-020-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-021-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-021-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-022-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-022-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-023-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-023-С
07-09-2017 г. - Обявление за приключване на договор №2016-014-С
07-09-2017 г. - Обявление за приключване на договор №2016-020-С
02-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-019-С
12-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-021-С
27-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-013-С
27-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-018-С
20-11-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-016-С
20-11-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-017-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-010-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-011-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-012-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-023-С
26-06-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-015-С
27-08-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-022-С