Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2017-005 / 21-02-2017 г.

Изпълнение на Строително монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра"

header 369

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура
24-02-2017 г. - Обявление
24-02-2017 г. - Документация
24-02-2017 г. - Образци и приложения
06-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1613 от 02.03.2017 г. и Вх.К№-1642 от 02.03.2017 г.
10-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1780 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1786 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1822 от 08.03.2017 г., Вх.К№-1861 от 09.03.2017 г. и Вх.К№-1881 от 10.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1940 от 13.03.2017 г. и Вх.К№-1957 от 13.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-2037 от 14.03.2017 г.
10-04-2017 г. - протокол 1 СМР
20-04-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
27-04-2017 г. - Протокол №2
27-04-2017 г. - Протокол №3
27-04-2017 г. - Оценителна таблица
27-04-2017 г. - Доклад
27-04-2017 г. - Решение №ЗК-743 от 26.04.2017 г.
15-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
15-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- S -01
15-06-2017 г. - Приложение № 1
15-06-2017 г. - Приложение № 2
23-05-2018 г. - Обявление за приключване на договор