Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2017-009 / 29-05-2017 г.

Популяризиране на подхода на ВОМР на територията на МИРГ – Силистра и подготовка на стратегия по обособени позиции

header 382

ОП 1 - Изработка Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП

ОП2 - Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и провеждане на обучения на територията на МИРГ Силистра

ОП3 - Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на стратегия за територията на МИРГ на Община Силистра

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
29-05-2017 г. - Решение за откриване на процедура
01-06-2017 г. - Обявление за поръчка
01-06-2017 г. - Документация
01-06-2017 г. - Образци и приложения
11-08-2017 г. - Протокол № 1
11-08-2017 г. - Протокол № 2
11-08-2017 г. - Протокол № 3
11-08-2017 г. - Протокол № 4
11-08-2017 г. - Протокол № 5
11-08-2017 г. - Протокол № 6
11-08-2017 г. - Доклад
11-08-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1380/11.08.2017 г.
20-10-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-U-01/19.09.2017 г. и приложения
20-10-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-U-02/19.09.2017 г. и приложения
20-10-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-U-03/19.09.2017 г. и приложения
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-U-01/19.09.2017 г.
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-U-02/19.09.2017 г.
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-U-03/19.09.2017 г.
15-12-2017 г. - Обявление за изменение или допълнителна информация