Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2017-019 / 11-09-2017 г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община Силистра", разделени в обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: "Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра";
  • Обособена позиция № 2: "Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра";
  • Обособена позиция № 3: "Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра".
Дата на публикуване:
13-09-2017 г. - Решение за откриване на процедура
13-09-2017 г. - Обявление за поръчка
13-09-2017 г. - Документация
13-09-2017 г. - Образци и приложения
14-11-2017 г. - Доклад
14-11-2017 г. - Протокол №1
14-11-2017 г. - Протокол №2
14-11-2017 г. - Решение №ЗК-1924 от 14.11.2017 г.
12-01-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
12-01-2018 г. - Договор №2017-055-Д
12-01-2018 г. - Приложения към Договор №2017-055-Д
12-01-2018 г. - Договор №2017-056-Д
12-01-2018 г. - Приложения към Договор №2017-056-Д
12-01-2018 г. - Договор №2017-057-Д
12-01-2018 г. - Приложения към Договор №2017-057-Д