Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2019-002 / 05-02-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти"
  • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца"
  • Обособена позиция №3: "Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци"
  • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки и подправки"
  • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Решение за откриване на процедура
08-02-2019 г. - Обявление за поръчка
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения
18-04-2019 г. - Доклад
18-04-2019 г. - Протокол №1
18-04-2019 г. - Протокол №2
18-04-2019 г. - Решение №ЗК-721 от 18.04.2019 г.
03-05-2019 г. - Решение №ЗК-795/03.05.2019 г. изменение на решение № ЗК-721/18.04.2019 г.
10-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
11-07-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-Д-029
11-07-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-Д-030
11-07-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-Д-031