Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2018-020 / 08-10-2018 г.

Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно приложение" по проект "EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра", Проектен код 15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма "Интеррег V А" Румъния – България 2014-2020"

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали"
  • Обособена позиция №2: "Разработване на уеб портал и мобилно приложение"
Дата на публикуване:
11-10-2018 г. - Решение за откриване на процедура
11-10-2018 г. - Обявление за поръчка
12-10-2018 г. - Документация
12-10-2018 г. - Образци и приложения
05-11-2018 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№8075#1 от 05.11.2018 г.
12-12-2018 г. - Доклад
12-12-2018 г. - Протокол №1
12-12-2018 г. - Протокол №2
12-12-2018 г. - Решение №ЗК-1927 от 12.12.2018 г.
31-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
31-01-2019 г. - Договор №2019-У-007
31-01-2019 г. - Приложения към договор №2019-У-007
31-01-2019 г. - Договор №2019-У-008
31-01-2019 г. - Приложения към договор №2019-У-008
05-06-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-У-007
05-06-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-У-008